Japan (A)Unused,NV32-SW,3P 20A 100/200/500mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาขาย 2,550.00 ฿ ราคาปกติ 7,950.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.098-851

2008年製


ภาษาไทย th