MSO-T20 AC100V 12-18A 1a1b 開放形電磁開閉器 ,Irreversible Type Electromagnetic Switch,MITSUBISHI

ราคาปกติ 1,010.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.099-160

未開封品です

2017年3月製


ภาษาไทย th