NV63-SVF,2P 40A 30mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Circuit Breaker 2-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 2,880.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
2

Product No.100-839

2013年4月製


ภาษาไทย th