Japan (A)Unused,NF400-NCW,3P 300A 単相3線回路専用遮断器 ,MCCB 3 Poles,MITSUBISHI

ราคาขาย 13,430.00 ฿ ราคาปกติ 41,940.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.101-068


ภาษาไทย th