NF125-ZCV,3P 75A 100/200/500mA ECA-SLT-RST 漏電アラーム遮断器 外部リセット方式 ,MCCB 3 Poles,MITSUBISHI

ราคาปกติ 3,460.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.103-728

2018年8月製


ภาษาไทย th