NV100-KC,3P 75A 100mA AL-1FS SLT 漏電遮断器 警報スイッチ付 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 3,140.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.113-446

2018年1月製


ภาษาไทย th