Japan (A)Unused,YP-8NPFU 3P3W 110V 5A LEAD0.5-1-0.5LAG B 50Hz 力率計 ,Instrumentation And Protection Relay Other,MITSUBISHI

ราคาปกติ 720.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.115-828

箱が少し汚れています


ภาษาไทย th