Japan (A)Unused,CW-5SL 400/5A 変流器 ,Potential Transformer,MITSUBISHI

ราคาขาย 2,940.00 ฿ ราคาปกติ 9,180.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No.117-263

2018年10月製


ภาษาไทย th