NF63-SV,2P 10A AL AX-1RS SLT ノーヒューズ遮断器 警報・補助スイッチ付き 低温用 ,MCCB 2-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 1,140.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.117-584

2015年6月製


ภาษาไทย th