NV63-SV,3P 5A 30mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 2,950.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.117-712

2015年12月製


ภาษาไทย th