MSO-T10BC,AC100V 0.28-0.42A 1a 電磁開閉器 ,Irreversible Type Electromagnetic Switch,MITSUBISHI

ราคาปกติ 630.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.138-862

2015年12月製


ภาษาไทย th