MSO-T10,AC100V 7-11A 1a 電磁開閉器 ,Irreversible Type Electromagnetic Switch,MITSUBISHI

ราคาปกติ 550.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.139-240

2017年5月製

未開封品です


ภาษาไทย th