NV32-SV,3P 15A 100/200/500mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 2,810.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.141-235

2015年製


ภาษาไทย th