NV63-CV,3P 50A 100/200/500mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 1,930.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No.141-241

2015年製


ภาษาไทย th