NV30-CS,3P 15A 100mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 1,520.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No.142-089

2019年10月製


ภาษาไทย th