Japan (A)Unused,Q173DCPU モーションCPU ,Motion Control-Related,MITSUBISHI

ราคาขาย 46,080.00 ฿ ราคาปกติ 144,000.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
2

Product No.148-976

未開封品です

2015年10月製


ภาษาไทย th