Japan (A)Unused,NV63-CV,3P 5A 30mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาขาย 1,930.00 ฿ ราคาปกติ 6,030.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.166-327

20015年9月製


ภาษาไทย th