Japan (A)Unused,NV50-SRU 3P 40A 100/300/500mA 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาขาย 5,690.00 ฿ ราคาปกติ 17,760.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.050-512

2011/02製


ภาษาไทย th