จัดส่งฟรี! เมื่อยอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไปJapan (A)Unused,E2CA-AN4E リニア近接センサ アンプユニット AC100-240V ,Separate Amplifier Proximity Sensor Amplifier,OMRON

ราคาขาย 5,690.00 ฿ ราคาปกติ 11,850.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.055-358

保管上のスリキズがあります

箱が少し汚れています


ภาษาไทย th