Japan (A)Unused,YS-8NAA 5A 0-1500A CT 1500/5A B 交流電流計 ,Ammeter,MITSUBISHI

ราคาขาย 480.00 ฿ ราคาปกติ 1,050.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.067-201

2013年製


ภาษาไทย th