A1S63ADA อนาล็อก - หน่วยแปลงดิจิตอลA/D 0~10V 0~20mA MITSUBISHI

ราคาปกติ 8,520.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No. 66-000-154

ไม่มีถุงหุ้มสินค้า กล่องมีรอยขาดและรอยขีดเขียนเล็กน้อย 

ปีที่ผลิต  2005/01


ภาษาไทย th