A1SX41 หน่วยรับเข้า สเปค DC24V ,MITSUBISHI

ราคาปกติ 3,130.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No. 66-000-657

A1SX41 Input Unit DC24V ,MITSUBISHI

กล่องมีรอยขีดเขียน

ปีที่ผลิต 2008/11


ภาษาไทย th