A1SY40P ทรานซิสเตอร์ยูนิตเอาท์พุตชนิดจม ,MITSUBISHI

ราคาปกติ 1,800.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1


Product No. 66-000-643

A1SY40P Transistor output unit sink type ,MITSUBISHI

ขาดกล่องสินค้า


ภาษาไทย th