A6CON4 คอนเนคเตอร์ ชนิดบัดกรี40 พิน สำหรับซีพียู Q & L ซีรีส์ ,MITSUBISHI

ราคาปกติ 300.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No. 66-000-473

A6CON4 40 pin connector soldering type for Q & L series CPU ,MITSUBISHI

ถุงหุ้มสินค้ามีรอยฉีกไม่มีเล็กน้อย


ภาษาไทย th