AJ65SBT-64AD อนาล็อก CC-Link (อินพุต) สเปค DC24V 90mA ,Mitsubishi

ราคาปกติ 23,790.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
2

Product No. 66-001-091

AJ65SBT-64AD CC-Link Analog Input/Output (Input) Unit DC24V 90mA ,Mitsubishi

ปีที่ผลิต 2020


ภาษาไทย th