AR22F0M-10E3G สวิตช์ปุ่มกดที่มีหลอดสัญญาณติดอยู่ สเปค E3 (24V,Φ22) 1A ,Fuji Electric

ราคาปกติ 260.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
3

Product No. 66-000-382

AR22F0M-10E3G Illuminated Push Button Switch E3 (24V,Φ22) 1A ,Fuji Electric


ภาษาไทย th