CJ1W-ID211 หน่วยรับเข้า สเปค DC24V 7mA ,OMRON

ราคาปกติ 2,180.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No. 66-000-328

CJ1W-ID211 Input Unit DC24V 7mA ,OMRON

ปีที่ผลิต 2015/09


ภาษาไทย th