DPC-2A25B พร็อกซิมิตี้สวิซต์ สเปค DC12-24V ,IDEC

ราคาปกติ 1,360.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No. 66-001-071

DPC-2A25B Proximity switch DC12-24V ,IDEC

ปลายสายเคเบิ้ลมีการปรับแต่ง ความยาวสายไฟสั้นลงจากเดิม กล่องสินค้ามีรอยเปื้อนเล็กน้อย


ภาษาไทย th