HW1S-2T11 ปุ่มสวิตช์แบบเลือกค่า สเปค 2notch 1A 1B 90° ,IDEC

ราคาปกติ 450.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
3

Product No. 66-000-448

HW1S-2T11 Selector Switch button 2notch 1A 1B 90° ,IDEC

กล่องมีรอยขีดเขียนเล็กน้อย 


ภาษาไทย th