MR-J4-200B ชุดควบคุมการขับเคลื่อนเซอร์โว สเปค AC200V 10.5A 2km. ,MITSUBISHI

ราคาปกติ 26,760.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No. 66-000-323

MR-J4-200B Servo Amplifier AC200V 10.5A 2km. ,MITSUBISHI

ปีที่ผลิต 2018/08


ภาษาไทย th