NF32-SV เบรกเกอร์โนฟิวส์ สเปค AC100V 7.5k.A 2p 10A ,Mitsubishi

ราคาปกติ 740.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No. 66-000-990

NF32-SV No-Fuse Breaker AC100V 7.5k.A 2p 10A ,Mitsubishi

กล่องสีเปลี่ยนเเละมีรอยขีดเขียนเล็กน้อย


ภาษาไทย th