QY41P หน่วยเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ เอาท์พุต 64 จุด ,MITSUBISHI

ราคาปกติ 3,570.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No. 66-000-359

QY41P Transistor output unit output 64 points ,MITSUBISHI

ปีที่ผลิต 2016/11


ภาษาไทย th