TXU20 เทอร์มินอลบล็อก สเปค 600V 40A 5.5mm²(32pcs/1pack) ,kasuga

ราคาปกติ 110.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No. 66-000-466

TXU20 Terminal Box 600V 40A 5.5mm²(32pcs/1pack) ,kasuga

ขายเป็นSet 32ชิ้น


ภาษาไทย th