SGMPS-15ACA61-E 1.5kW,Yaskawa

ราคาปกติ 3,520.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

131-939 มือสอง★

ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน ยังไม่ผ่านการตรวจเช็คสภาพ ไม่มีกุญแจ

▲ มีรอยยึดตรงส่วนสอดกุญแจของแกนและบางส่วนก็เสื่อมสภาพ ①

▲ มีเครื่องหมายการติดตั้ง ②

▲ ส่วนที่เคลือบมีรอยขูดเล็กน้อย ③

▲ มีคราบและรอยขีดข่วนตามระยะเวลาการใช้งาน

▲ ผลิตในปี 2011


ภาษาไทย th