7212 CPU Module

1000 Control Eachine 1040 PLC

7046 MITSUBISHI

7159 iQ-R Series

7212 CPU Module CPUユニット

ราคาขาย 28,800.00 ฿ ราคาปกติ 36,000.00 ฿ ขายหมดแล้ว
ราคาขาย 46,080.00 ฿ ราคาปกติ 72,000.00 ฿ ขายหมดแล้ว
ราคาขาย 146,880.00 ฿ ราคาปกติ 204,000.00 ฿ ขายหมดแล้ว
ราคาขาย 26,880.00 ฿ ราคาปกติ 42,000.00 ฿ ขายหมดแล้ว
ราคาขาย 46,080.00 ฿ ราคาปกติ 72,000.00 ฿ ขายหมดแล้ว

ภาษาไทย th