จัดส่งฟรี! เมื่อยอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ตัดรอบจัดส่งทุก 11:30 น.

ภาษาไทย
  • ภาษาไทย
  • English
  • 日本語
ตะกร้าสินค้า (0)


คู่มือการใช้งาน -User Guide-

※บริษัทฯไม่รับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ทุกกรณี

 

 

สถานะของสินค้า

สินค้าที่จำหน่ายใน Thai.FAkiki.com เป็นสินค้า Reuse หรือสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว
สินค้าที่จำหน่ายจะเป็นประเภทสินค้าเก่าที่ยังไม่ถูกใช้งาน(สินค้าเก่าเก็บ) และประเภทสินค้าเก่าที่ผ่านการทดสอบการทำงานแล้ว 

การจัดส่งสินค้า

กรณีที่สินค้าอยู่ในคลังประเทศญี่ปุ่น จะสามารถส่งมอบได้โดยมีกำหนดการนำเข้าประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรวมเวลาการขนส่งในประเทศไทยอีกไม่เกิน 5 วันทำการ
กรณีสินค้าอยู่ในคลังประเทศไทย จะใช้เวลาการขนส่งในประเทศไม่เกิน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับวันและเวลาจัดส่งนั้นทางอีเมล
※กรณีการโอนเงินผ่านธนาคาร (ชำระล่วงหน้า) บริษัทฯจะจัดเตรียมการจัดส่งหลังจากยืนยันการชำระเงิน
※กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อบริษัทฯได้ทางอีเมล

 

 

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินล่วงหน้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ชำระ ณ จุดส่งมอบ (COD)

การโอนเงินผ่านธนาคารแบบชำระล่วงหน้า (จะดำเนินการจัดส่งหลังจากยืนยันการชำระเงิน) บริษัทฯจะส่งสินค้าหลังจากที่ได้ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น กรณีเร่งด่วน กรุณาเลือกวิธีการชำระด้วยช่องทางอื่นๆ

 [ การโอนเงินผ่านธนาคาร ] 

※กรุณาโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทฯภายในหนึ่งสัปดาห์ หากบริษัทฯไม่สามารถยืนยันการชำระเงินได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ จะถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป
※ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน

กรณีชำระ ณ จุดส่งมอบ (COD) เมื่อสินค้าส่งมอบถึงมือลูกค้า กรุณาชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทที่ทำการขนส่งสินค้านั้น
※กรณีนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการบริการชำระ ณ จุดส่งมอบ

คำอธิบายของประเภทแบบฟอร์มต่างๆ

・ ใบเสนอราคา
บริษัทฯจะออกใบเสนอราคาให้ หากได้รับการร้องขอ
・ ใบส่งของ
จะแนบรวมไปพร้อมกับสินค้าที่สั่งซื้อ
・ ใบแจ้งหนี้
จะแนบรวมไปพร้อมกับสินค้าที่สั่งซื้อ
・ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
ขณะทำการสั่งซื้อ กรุณากรอก "ที่อยู่" และ "ต้องการรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี" ลงในช่อง "ช่องสอบถามข้อมูล" ด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อความในใบเสร็จจะระบุเป็น "ค่าสั่งซื้อสินค้า" เท่านั้น