จัดส่งฟรี! เมื่อยอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ตัดรอบจัดส่งทุก 11:30 น.

ภาษาไทย
  • ภาษาไทย
  • English
  • 日本語
ตะกร้าสินค้า (0)


เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนทำรายการ
เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าคงคลัง
การอัปเดตข้อมูลสินค้าคงคลังจะอัปเดตเป็นระยะๆ ต้องขออภัยล่วงหน้าหากสินค้าถูกจำหน่ายหมด ข้อมูลของสินค้า รูปถ่าย และสินค้าจริงอาจแตกต่างกัน 
เกี่ยวกับสัญญาการขาย
ในการซื้อ-ขาย ลูกค้าจะต้องทำ "สัญญาการขายเครื่องจักร" ที่กำหนดโดยบริษัท
เกี่ยวกับการชำระเงิน
ชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งวันก่อนวันส่งมอบ โปรดทราบว่าเราไม่รับดราฟต์หรือเช็ค ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
เกี่ยวกับการยืนยันทางกายภาพและการทดสอบการทำงาน
โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ล่วงหน้า หากต้องการดำเนินการตรวจสอบสินค้าหรือมาที่บริษัทเพื่อทำการทดสอบ เราอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเยี่ยมชมอย่างกะทันหันได้ ดังนั้นโปรดยกโทษให้เราในกรณีนั้น
เกี่ยวกับการรับประกัน
เนื่องจากเป็นสินค้ามือสองจึงมีการจัดหามาตามสภาพ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทางบริษัทไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี โปรดตรวจสอบสินค้าจริงก่อนซื้อทุกครั้ง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
เกี่ยวกับความรับผิดสำหรับการรับประกันข้อบกพร่อง
เนื่องจากเป็นสินค้ามือสอง เราจึงไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใดๆ ดังนั้นลูกค้าไม่สามารถขอลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ ค่าชดเชยความเสียหาย หรือการยกเลิกสัญญาได้
เกี่ยวกับการจัดส่ง
สำหรับการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องเตรียมการสำหรับการดำเนินการ (การหล่อลื่น การเซ็ตดาวน์ การจัดซื้อแคลมป์และเครื่องมือ การแคลมป์ การบรรจุ ฯลฯ)
เกี่ยวกับการขนส่ง
ค่าสินค้าไม่รวมค่าขนถ่าย ค่าขนส่ง หรือค่าติดตั้ง ลูกค้าจะต้องจัดหารอก สายเคเบิล และอื่นๆ ที่คล้ายกันมาเอง
เกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดต่อสินค้า
ลูกค้าควรยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่อยู่ภายใต้ "ผู้ผลิต ฯลฯ" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 2.3 ของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อสินค้าของญี่ปุ่น
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
ใช้ผลิตภัณฑ์หรือแบบจำลองใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางแพ่งเท่านั้น และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หรือแบบจำลองใดๆ เพื่อการพัฒนาและ/หรือการผลิตอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมีและขีปนาวุธ) และอาวุธทั่วไป
เกี่ยวกับการขออนุญาตขายต่อ
ในกรณีที่คุณต้องการขายต่อ โอนต่อ หรือส่งออกซ้ำผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท เพื่อขายต่อ โอนต่อ หรือส่งออกซ้ำดังกล่าว เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องจัดหาให้บริษัท ด้วย 'หนังสือสัญญา', 'ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และการใช้งาน' และ 'หนังสือรับรอง' (รูปแบบที่กำหนดโดยบริษัทของผู้ใช้ปลายทาง
เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ของเรา
1. ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้า คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของญี่ปุ่นต่อไปนี้: พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการควบคุมการค้าต่างประเทศ กฎหมายการค้าต่างประเทศ คำสั่งควบคุมการค้าส่งออก คำสั่งแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และคำสั่งรัฐมนตรีอื่นๆ (“พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น”) นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารการส่งออกและระเบียบการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศอื่นๆ
2. สำหรับสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตส่งออกหรือใบอนุญาตสำหรับบริการทางเทคนิค คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ หรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ของประเทศอื่น ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการยืนยันว่าจำเป็นต้องมีใบอนุญาตส่งออกและ/หรือใบอนุญาตสำหรับบริการทางเทคนิคหรือไม่ ยู-แมชชีน(ประเทศไทย) บจก. จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบทความนี้
3. หากคุณทำลาย (หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นทำลาย) สินค้าใด ๆ ตามพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ หรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ของประเทศอื่น ๆ คุณจะต้องใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายด้วยความรับผิดชอบของตนเอง ของสินค้าดังกล่าวโดยการกำจัดสินค้าดังกล่าวโดยการทำลายโดยสมบูรณ์หรือวิธีการอื่น ๆ หรือโดยการทำให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายใช้มาตรการดังกล่าว
4. หากคุณขายสินค้าให้กับบุคคลที่สาม คุณจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบุคคลที่สามดังกล่าวเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้นนี้ คุณต้องไม่ขายสินค้าใด ๆ ให้กับบุคคลที่สามที่มีแนวโน้มว่าจะส่งออกสินค้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เกี่ยวกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอาวุธของสหประชาชาติ
ไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขายต่ออุปกรณ์ให้กับบุคคลที่สามในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรอาวุธของสหประชาชาติ ได้แก่ อัฟกานิสถาน คองโก โกตดิวัวร์ เอริเทรีย อิรัก เลบานอน ไลบีเรีย ลิเบีย เกาหลีเหนือ โซมาเลีย และซูดาน นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่ขายอุปกรณ์ต่อให้กับบุคคลที่สามในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ (รวมถึงวัตถุประสงค์ทางทหาร ฯลฯ) ของการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ