NV32-SV,3P 15A 30mA AX-1LS SLT 漏電遮断器 補助スイッチ付き ,Earth Leakage Breaker 3-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 2,810.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.138-625

2015年製


ภาษาไทย th