Japan (A)Unused,FR-E720-2.2K インバータ 三相200V ,MITSUBISHI,MITSUBISHI

ราคาขาย 11,140.00 ฿ ราคาปกติ 34,800.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No.152-131

2020年8月製


ภาษาไทย th