Japan (A)Unused,CW-5SL 600/5A 変流器 ,Potential Transformer,MITSUBISHI

ราคาขาย 2,940.00 ฿ ราคาปกติ 9,180.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
2

Product No.153-244

2019年製


ภาษาไทย th