Japan (A)Unused,YS-8NAA 5A 0-30-90A CT30/5A BR 交流電流計 三倍延長 赤針付き ,Ammeter,MITSUBISHI

ราคาขาย 480.00 ฿ ราคาปกติ 1,220.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.153-246


ภาษาไทย th