Japan (A)Unused,FR-E720-0.1K インバータ 三相200V ,MITSUBISHI,MITSUBISHI

ราคาขาย 5,980.00 ฿ ราคาปกติ 14,940.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No.155-293

2017年8月製


ภาษาไทย th