Japan (A)Unused,QY18A 接点出力ユニット 全点独立接点 ,I/O Module,MITSUBISHI

ราคาขาย 4,610.00 ฿ ราคาปกติ 7,200.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No.157-149

未開封品です

2010年11月製


ภาษาไทย th