Japan (A)Unused,FR-E720-1.5K インバータ 三相200V ,MITSUBISHI,MITSUBISHI

ราคาขาย 16,770.00 ฿ ราคาปกติ 29,940.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No.166-589

2020年12月製


ภาษาไทย th