Japan (A)Unused,FR-E720-3.7K インバータ 三相200V ,MITSUBISHI,MITSUBISHI

ราคาขาย 13,440.00 ฿ ราคาปกติ 42,000.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No.166-926

2021年2月製


ภาษาไทย th