Japan (A)Unused,NF32-SVF,2P 5A ノーヒューズ遮断器 ,MCCB,MITSUBISHI

ราคาขาย 630.00 ฿ ราคาปกติ 1,950.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Sold Out

Product No.167-967

2019年12月製


ภาษาไทย th