Japan (A)Unused,HK-KT43W サーボモータ 低慣性・小容量 3000r/min 0.4kW ,MR-J5,MITSUBISHI

ราคาขาย 21,890.00 ฿ ราคาปกติ 34,200.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.169-115

20205年月製


ภาษาไทย th