NV50-CSA 2P 40A 30mA 漏電遮断器 ,Earth Leakage Circuit Breaker 2-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 1,670.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
2

Product No.049-956

2011/03製


ภาษาไทย th