NV100-SRU 2P 40A 30mA 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 ,Earth Leakage Circuit Breaker 2-Pole,MITSUBISHI

ราคาปกติ 6,230.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.050-147

2012/05製


ภาษาไทย th