Japan (A)Unused,NF50-SRU,3P 10A ノーヒューズ遮断器 ,MCCB 3 Poles,MITSUBISHI

ราคาปกติ 1,680.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.050-513

2007/09製


ภาษาไทย th